MICHEL ZETHOF
RUIMTEONTWERP
PROJECTEN
MICHEL
CONTACT
BLOG

Museum Caldic Collectie
Op bezoek in de wereld
van de verzamelaar


een verzameling
vanuit passie
vanuit liefde
voor kunst
van een persoon
Voor de Caldic Collectie is een museum ontworpen in een bo. In het programma van eisen is een onderscheid gemaakt in drie verschillende deelcollecties: Vaste Collectie; Permanente Collectie en Wisselende Collectie.
Naast deze drie deelcollectie is de buitencollectie toegevoegd; de bestaande buitencollectie in de beeldenbos. Aan het bos grenst een open weiland, letterlijk omsloten. Deze vormt een overgangszone tussen het publieke van de openbare weg en het private van het beeldenbos; de wereld van de verzamelaar.
In het programma wordt een tweedeling gemaakt; de collecties die de Caldic Collectie zelf huisvesten krijgen een plek in het bos; het overige programma komt in het weiland te liggen. Dit versterkt het publieke karakter van de Caldic Collectie.
naar Vaste Collectie

naar Permanente Collectie


naar Entreegebied en Wisselende Collectie

2012 MICHEL ZETHOF
Museum voor de private verzameling van moderne
en hedendaagse kunst:
de Caldic Collectie

Wassenaar

Afstudeeropgave aan de RAvB
2010 - 2012
Bovenkant pagina