MICHEL ZETHOF
RUIMTEONTWERP
PROJECTEN MICHEL CONTACT BLOG





Waarden tot waarneming

Van zichtbaar licht
tastbaar textuur
voelbaar atmosfeer
tot ruikbare lucht.

Allemaal herinneringen
in het geheugen
van de ervaring
van de stad
of het landschap.